...ระบบบันทึก IQC กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ่อเกลือ...